Nông trại hữu cơ Everyday Organic

Nông trại hữu cơ Everyday Organic

Chứng nhận hữu cơ quốc tế

Sức khoẻ là món quà ý nghĩa và giá trị nhất mà bạn và những người thân yêu xứng đáng được nhận mỗi ngày.

Tại Everyday Organic, tất cả các sản phẩm được nuôi trồng từ các nông trại hữu cơ Happy Veggie diện tích 5000 m2 được sản xuất theo quy trình khép kín, vượt qua được các kiểm định khắc khe và tự hào đạt được chứng nhận từ các hiệp hội, tổ chức hữu cơ quốc tế ở Mỹ, Châu Âu và Nhật: USDA, EU Organic và JAS.

Góp phần bảo vệ tăng cường sức khoẻ của bạn và gia đình là sứ mệnh của chúng tôi.

Xem thêm

Quy mô lớn & quy trình khép kín

Nguồn thực phẩm hữu cơ đa dạng phong phú đến từ 3 nông bảo quy mô lớn tại Nhà Bè, Đak Lak và Hậu Giang.

Bằng cách tận dụng ưu thế tự nhiên của địa phương, đồng thời áp dụng quy trình khép, các sản phẩm của Everyday Organic luôn được đảm bảo về chất lượng nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của các chứng nhận hữu cơ quốc tế.

Xem thêm

Phúc lợi tốt nhất cho động vật

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Xem thêm

Nhiệt huyết trong từng sản phẩm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Xem thêm

Trách nhiệm với môi trường

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Xem thêm

Gắn bó lâu dài cùng người nông dân

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Xem thêm