Dịch vụ

Website (Desktop & Mobile) - Nhập liệu - Phân tích, thống kê - Thiết kế hình ảnh, biểu mẫu

Công nghệ

MVC 5 (NET core), SQL Server 2014, AngularJS, NoteJs, Material design

Thời gian

Tháng 5/2019

Kết quả
https://bank2go.vn/

Bank2Go Việt Nam

Xây dựng website hôm nay

Nâng tầm thương hiệu tương lai